October 11, 2018

თვითმკურნალობა სახსრების ტკივილის დროს: კი თუ არა

თვითმკურნალობა სახსრების ტკივილის დროს: კი თუ არა სახსრების ტკივილი, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც, თითქმის ყველას უგრძნია: ზოგს სირბილით დაღლილი მუხლები სტკივა, ზოგს თითების ტეხა აწუხებს, ზოგისთვისაც კი
October 11, 2018

სახსრების ტკაცუნი: საშიშია თუ არა

სახსრების ტკაცუნი: საშიშია თუ არა თანამედროვე სამყაროში ყოველდღიურად მილიონობით სხვადასხვა კვლევა ტარდება – სასარგებლო და არც ისე. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ მეცნიერთა ჯგუფი სერიოზულად შეისწავლიდა… თითების
October 11, 2018

სახსრების ტკივილი: გამოვავლინოთ და აღმოფხვრათ

სახსრების ტკივილი: გამოვავლინოთ და აღმოფხვრათ სამწუხაროდ, ხერხემლისა და სახსრების ტკივილი – საკმაოდ გავრცელებული მოვლენაა კაცობრიობისთვის. აუცილებელია იმის გარკვევა, თუ რა საფრთხის მატარებელია ეს დაავადებები და როგორ
შეარჩიე წამალი