ვიპროსალი В-ს გამოყენების არეები

ტკივილი კისრის და ზურგის არეში

ტკივილი სახსრებში, არტრალგია

ტკივილი ზურგის არეში, ნევრალგია, მიოზიტები

ტკივილი სახსრებში, ნევრალგია, მიოზიტები

ტკივილი სახსრებში, არტრალგია

ტკივილი სახსრებში, არტრალგია

ტკივილი სახსრებში, არტრალგია

ტკივილი კუნთებში