კაპსიკამი შეიცავს ხუთ აქტიურ კომპონენტს ზურგში და კუნთებში ტკივილის სწრაფად მოსახსნელად

ნონივამიდი


სკიპიდარიბენზილნიკოტინატიქაფური


დიმეტილსულფოქსიდი