დეპრესიის თვითშეფასების ტესტი

შემუშავებულია ფსიქიატრ უილიამ ზუნგის მიერ

______________________________________________________________________

ნებისმიერი ტკივილი მიუთითებს გარკვეულ დარღვევებზე ორგანიზმში მიუხედავად მისი გამომწვევი მიზეზებისა, რომლებიც როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქოემოციურ სფეროში უნდა ვეძიოთ. გთავაზობთ (უპირველესყოვლისა მათ, ვისაც ტკივილის სინდრომი, მიუხედავად ექიმის მიერ დანიშნული მკურნალობისა, 3 თვეზე მეტ ხანს გაგიგრძელდათ) გაიაროთ დეპრესიის თვითშეფასების ტესტი, რომელიც შემუშავებულია ფსიქიატრ უილიამ ზუნგის მიერ. სკალის ორიგინალური ვერსია პირველად დიდ ბრიტანეთში გამოქვეყნდა, შემდგომში ტესტი უამრავ ენაზე ითარგმნა. რუსეთისთვის ტესტი ადაპტირებულია ბეხტერევის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლის – ტ. ი. ბალაშოვას მიერ.

გახსოვდეთ, რომ შემოთავაზებული სკალა არ წარმოადგენს დიაგნოსტიკურ ინსტრუმენტს. დიაგნოზის დადგენა მხოლოდ ექიმს შეუძლია.

ტესტში შემოთავაზებულია 20 მტკიცება და პასუხის 4 ვარიანტი თითოეული მათგანისთვის. თითოეულ მტკიცებას შეურჩიეთ პასუხის ის ვარიანტი, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება ბოლო პერიოდში თქვენ მდგომარეობას.

შეარჩიე წამალი